COVID-19

Chuť cestovať sa opäť vracia a spolu s ňou aj turistický ruch. Pre jeho operátov, vrátane plavebných spoločností, cestovných agentov, destinácií, poskytovateľov služieb a ďalších, zdravie a bezpečnosť cestujúcich, zamestnamcov, posádky a komunít navštevovaných miest ostávajú i naďalej prioritou.

Lodné spoločnosti:
V úzkej spolupráci s vnútroštátnymi autoritami a so svetovo uznávanými odborníkmi v oblasti verejného zdravia, biologickej bezpečnosti, epidemiológie, cestovného ruchu a námorných operácií, medzinárodná organizácia plavebných operátorov CLIA vypracovala protokoly zamerané na ochrannú prevenciu a na dosiahnutie komplexného a bezpečného zážitku z plavby. Lodné spoločnosti sa riadia týmito nariadeniami za účelom dosiahnutia komplexného a bezpečného zážitku z plavby.

Pre cestujúcich na okružných plavbách:
Podmienky a požiadavky na nalodenie môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia, v dôsledku aktuálnej sitácie a následne možného zavedenia novo aktualizovaných nariadení zo strany lodnej spoločnosti alebo autorít niektorej z navštívených krajín. Pre aktuálne presné informácie odporúčame kontaktovať ONEWORLD Travel mailom alebo telefonicky alebo konzultovať webovú stránku spoločnosti.i

Naďalej platia všeobecné odporúčania: Nenastupujte na plavbu, ak viete, že ste pozitívny na COVID-19, ak ste boli vystavení kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19 za posledných 14 dní pred odchodom na plavbu alebo ak sa u vás prejavujú príznaky akéhokoľvek možného nákazlivého ochorenia. Konzultujte bezodkladne svojho lekára a v prípade potvrdenia choroby, najmä ak ide o infekciu, svoju cestu zrušte.

Práve preto odporúčame vždy uzatvárať Komplexné cestovné poistenie, ktoré pokrýva storno poplatky aj pred zrušením dovolenky zo zdravotných dôvodov, ako aj pripoistenie pokrývajúce aj riziká súvisiace s ochorením COVID-19. 

Upozorňujeme, že vzhľadom na pandemickú situáciu vo svete, sú lodné spoločnosti oprávnené meniť podmienky nalodenia, trasu, či rušiť návštevu jednotlivých prístavov a naša CK tieto rozhodnutia nijako neovplyvňuje.

Dovoľujeme si pripomenúť, že podmienky vstupu do jednotlivých krajín sa môžu líšiť od podmienok nalodenia. Informácie si každý cestujúcii preveruje individuálne na stránkach www.mzv.sk - Cestovné a vstupné podmienky krajín

Pre doplňujúce otázky sa neváhajte na nás obrátiť.

Informácie o protokoloch COVID-19 podľa lodných spoločností